Kontakt
Bouw en timmerwerk Erwin Fransen
't Meulland 19
6675 BV Valburg
Homepage:www.bouwentimmerwerk-erwinfransen.nl
Telefoon:06-28425341
Fax:

Disclaimer voor www.bouwentimmerwerk-erwinfransen.nl

Bouw en timmerwerk Erwin Fransen verleent u hierbij toegang tot www.bouwentimmerwerk-erwinfransen.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Bouw en timmerwerk Erwin Fransen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Bouw en timmerwerk Erwin Fransen.

Beperkte aansprakelijkheid

Bouw en timmerwerk Erwin Fransen spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bouw en timmerwerk Erwin Fransen.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Bouw en timmerwerk Erwin Fransen doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bouw en timmerwerk Erwin Fransen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bouw en timmerwerk Erwin Fransen en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bouw en timmerwerk Erwin Fransen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.